Specjalistyczna Praktyka Lekarska

„MEDIPRO”

 

email: poczta@medipro.pl

 

kom.: +48 600 828228

 

DR N. MED.

JAROSLAW KÓSKA

 

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

LEKARZ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania w formacie PDF (pogrubione)

  

 

 

 

1.       Karty konsultacji specjalistycznych wraz ze skierowaniem

Konsultacja okulistyczna

Konsultacja neurologiczna

Konsultacja laryngologiczna

 

 

2.     Pliki dotyczące badań profilaktycznych pracowników (Badanie wstępne, okresowe, kontrolne)

Wzór wypełniania dokumentacji

a)   Skierowanie na badanie profilaktyczne (wystawione przez pracodawcę)

b)  Karta badania profilaktycznego (częściowo wypełniona przez pracownika)

c)   Oświadczenie o stanie zdrowia (całe wypełnione przez pracownika)

d)  Orzeczenie lekarskie (wydawane na podstawie badania lekarskiego oraz analizy załączonych konsultacji)          

 

 

e) Orzeczenie i zaświadczenie lekarskie strażaka OSP – w przypadku badania na wysokości pow. 3 m. bezwzględnie wymagana są konsultacje okulistyczna, laryngologiczna i neurologiczna

– wymagane druki: Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną  pkt. 11; Karta badania profilaktycznego kierowcy zawodowego pkt 2 b; oświadczenie o stanie zdrowia pkt 2 c, orzeczenie/zaświadczenie lekarskie pkt 2 e  

 

 

 

3.     Pliki dotyczące badań Osób Ubiegających się o Kierowanie Pojazdami i Kierowców- amatorskie (do profilu kierowcy lub przedłużenie ważności prawa jazdy)

Wzór wypełniania dokumentacji

a)   Karta badania lekarskiego kierowcy lub kandydata na kierowcę

b)  Oświadczenie o stanie zdrowia (całe wypełnione przez kierowcę)

c)   Orzeczenie lekarskie Kierowcy lub Osoby Ubiegającej się o Kierowanie Pojazdami (wydawane na podstawie badania lekarskiego oraz analizy załączonych konsultacji)

 

 

d) Orzeczenie lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego (wydawane na podstawie badania lekarskiego oraz analizy załączonych konsultacji)  - w przypadku badania kierowcy pojazdu uprzywilejowanego bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna

 

 

 

 

 

4.     Pliki dotyczące badań kierowców zawodowych kat. C CE D i DE – Kwalifikacja wstępna, okresowa, instruktora nauki lub techniki jazdy

Wzór wypełniania dokumentacji

a)   Skierowanie na badanie kierowcy zawodowego (kierowca wypełnia w przypadku braku ważnego skierowania od pracodawcy)

b)  Karta badania profilaktycznego  kierowcy zawodowego (częściowo wypełniona przez kierowcę)

c)   Oświadczenie o stanie zdrowia (całe wypełnione przez kierowcę)

d) Wynik badania psychologicznego (ksero badania lub wypisane oświadczenie)

e)  Orzeczenie lekarskie kierowcy zawodowego (wydawane na podstawie badania lekarskiego oraz analizy załączonych konsultacji) – w przypadku kwalifikacji wstępnej bezwzględnie wymagana są konsultacje: okulistyczna i neurologiczna w przypadku kwalifikacji okresowej bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna

 

e) Orzeczenie lekarskie instruktora nauki jazdy (wydawane na podstawie badania lekarskiego oraz analizy załączonych konsultacji) – w przypadku badania instruktora bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna

– wymagane druki: Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną  pkt. 11; Karta badania profilaktycznego kierowcy zawodowego pkt 4 b; oświadczenie o stanie zdrowia pkt 4 c, orzeczenie lekarskie pkt 4 e  

 

f) Orzeczenie lekarskie instruktora techniki jazdy (wydawane na podstawie badania lekarskiego oraz analizy załączonych konsultacji) – w przypadku badania instruktora bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna

– wymagane druki: Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną  pkt. 11; Karta badania profilaktycznego kierowcy zawodowego pkt 4 b; oświadczenie o stanie zdrowia pkt 4 c, orzeczenie lekarskie pkt 4 f  

 

 

 

5. Pliki dotyczące badań dla celów sanitarno epidemiologicznych (dotyczy badań przy obrocie żywnością)

a)   Skierowanie na badanie sanitarno epidemiologiczne (wypełnia pracodawca)

b)  Karta badania sanitarno epidemiologicznego (częściowo wypełniona przez pracownika)

c)   Zaświadczenie dla celów sanitarno epidemiologicznych- obrót żywnością (całe wypełnione przez pracownika)

d)  Zaświadczenie dla celów sanitarno epidemiologicznych- praca z innymi osobami (całe wypełnione przez pracownika)

 

 

6.     Pliki dotyczące badań operatora maszyn budowlanych oraz udziału w kursach zawodowych

Wzór wypełniania dokumentacji

a)   Karta badania osoby ubiegającej się o udział w kursach zawodowych (całe wypełnione przez operatora)

b)  Zaświadczenie o dopuszczeniu do kursu na operatora maszyny budowlanej, wózka widłowego itp.

 

 

 7. Pliki dotyczące badań lekarskim z wydaniem zaświadczenia o przeciwwskazaniu używania pasów bezpieczeństwa

a)   Karta badania osoby wnioskującej o badanie dotyczące przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących używania pasów bezpieczeństwa

b)  Zaświadczenie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa

 

 

 8.  Pliki dotyczące badań osoby posiadającej lub ubiegającej się o posiadanie broni

a)   Karta badania osoby ubiegającej się lub posiadającej broń (częściowo wypełniona przez badanego)

b)  Oświadczenie o stanie zdrowia (całe wypełnione przez badanego)

c)   Oświadczenie (podpisane przez badanego)

d)  Orzeczenie lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej broń (wydawane na podstawie badania lekarskiego oraz analizy załączonych konsultacji – bezwzględnie wymagana konsultacja psychiatryczna i okulistyczna)

 

 

 

9. Pliki dotyczące badań dla kandydatów i uczestników praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich – do wykonania badania niezbędne jest posiadanie oryginału skierowania z jednostki szkolącej.

a)  Karta badania profilaktycznego

b)   Oświadczenie o stanie zdrowia

c)  Zaświadczenie lekarskie (wydawane na podstawie badania lekarskiego oraz analizy załączonych konsultacji)           

 

 

   10. Umowa na badania profilaktyczne

 

  11. Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną

 

 

 

 

 

 

Przykładowe badania profilaktyczne świadczone w ramach Praktyki

 

Wymagane konsultacje specjalistyczne są zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznejw sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  (Dz. Ust z dnia 19 grudnia 2016 roku Poz. 2067)

 

 

 

Rodzaj stanowiska pracy

 

 

 

Częstotliwość badania

Badania osób ubiegających się o prowadzenie pojazdami kat ABCD i E

 

W przypadku badania na kategorie C CE D DE bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna

 

Kat. AB i E – 15 lat

Kat. CD i E – 5 lat

Stanowisko z niekorzystnymi czynnikami psychospołecznymi (stały duży dopływ informacji i gotowości do odpowiedzi; stanowiska decyzyjne i związane z odpowiedzialnością, praca biurowa)

 

3 - 4 lata

Stanowisko wymagające pełnej sprawności psychoruchowej (np. operator wózka widłowego, maszyny budowlanej, koparki itp)

 

W przypadku badania wstępnego bezwzględnie wymagane są konsultacje:

·         Okulistyczna

·         Neurologiczna

 

W przypadku badania okresowego lub kontrolnego w zależności od wskazań (po badaniu przeprowadzonym przez lekarza medycyny pracy) mogą być wymagane konsultacje:

·         Okulistyczna

·         Neurologiczna

      

 

 

 

 

3 - 4 lata

pow. 50 – 2 lata

Stanowisko na wysokości powyżej 3 m.

 

W przypadku badania bezwzględnie wymagane są konsultacje:

·         Okulistyczna

·         Neurologiczna

·         Laryngologiczna

 

 

2 - 3 lata

pow. 50 – 1 rok

Stanowisko związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 h.

 

W przypadku badania bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna

 

 

4 lata

Stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

 

W przypadku badania wstępnego bezwzględnie wymagane są konsultacje:

·         Okulistyczna

·         Neurologiczna

 

W przypadku badania okresowego lub kontrolnego w zależności od wskazań (po badaniu przeprowadzonym przez lekarza medycyny pracy) mogą być wymagane konsultacje:

·         Okulistyczna

·         Neurologiczna

 

 

 

 

 

3 - 4 lata

pow. 50 – 2 lata

Kwalifikacja zawodowa wstępna, okresowa- przewóz rzeczy, osób  ( art. 39j ust. o transporcie drogowym) – kierowca samochodu ciężarowego lub autobusu

 

W przypadku badania do kwalifikacji wstępnej bezwzględnie wymagane są konsultacje:

·         Okulistyczna

·         Neurologiczna

 

W przypadku badania do kwalifikacji okresowej bezwzględnie wymagana jest konsultacja okulistyczna

 

 

 

5 lat

pow. 60 – 30 m.

Badanie pracownika kierującego samochodem służbowym

 

W przypadku badania wstępnego bezwzględnie wymagane są konsultacje:

·         Okulistyczna

·         Neurologiczna

 

W przypadku badania okresowego lub kontrolnego w zależności od wskazań (po badaniu przeprowadzonym przez lekarza medycyny pracy) mogą być wymagane konsultacje:

·         Okulistyczna

·         Neurologiczna

 

 

 

 

 

3 - 4 lata

pow. 50 – 2 lata

 

 

Wymagane konsultacje specjalistyczne można wykonać odpłatnie na podstawie skierowania z pkt 1 w:

 Centrum Medycznym SIGNUM w Katowicach ul. Bażantów 6c tel. 32 350-00-35

www.signum-katowice.pl  

 

(koszt każdej konsultacji 40 zł – płatny w SIGNUM)

Po dostarczeniu konsultacji cena badanie profilaktycznego będzie obniżona o koszt wykonanych konsultacji do kwoty 40 zł za konsultację wykonanej w SIGNUM