Specjalistyczna Praktyka Lekarska

„MEDIPRO”

 

email: pl.medipro@gmail.com

 

kom.: +48 600 828228

 

DR N. MED.

JAROSLAW KÓSKA

 

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

LEKARZ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

INSTRUKTOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

Oferta szkoleń z zakresu pierwszej pomocy:

 

 

Specjalizuję się w działalności edukacyjnej polegającej na prowadzeniu profesjonalnych kursów i szkoleń z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Posiadam ukończony kurs pedagogiczny praktycznej nauki zawodu, jestem certyfikowanym instruktorem podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych według standardów Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Instruktor BLS, ACLS i PALS wg AHA) oraz posiadam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie ratownictwa medycznego

 

                Cechuje mnie indywidualne podejście do klienta i jestem otwarty na indywidualną współpracę by jak najpełniej wyjść na przeciw i sprostać Państwa potrzebom i oczekiwaniom,

 

                Prowadzę szkolenia dla różnych grup wiekowych organizowane według standardów:

o   Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego

o   Europejskiej Rady Resuscytacji

 

                Oferuję ciekawe propozycje dla:

o   grup zorganizowanych

o   klientów indywidualnych

o   różnego rodzaju firm chcących przeszkolić swoich pracowników

o   szkół nauki jazdy

 

                Wykorzystywany sprzęt

o   manekin do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo oddechowej

o   sprzęt i materiały do udzielania pierwszej pomocy

 

                Organizacja ćwiczeń

o   grupa do 10 osób szkolonych w jednym czasie

o   czas trwania może ulegać modyfikacji w zależności od umiejętności osób szkolonych

o   po zdaniu egzaminu wydawane są certyfikaty

 

 

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

1

Pierwsza pomoc – aspekty prawne i etyczne, zabezpieczenie przed zakażeniem

10 min

2

Łańcuch przeżycia

20 min

3

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej

20 min

40 min

4

Automatyczna zewnętrzna defibrylacja (AED)

10 min

10 min

7

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dziecka i niemowlęcia

10 min

20 min

8

Ciało obce w drogach oddechowych u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia - zadławienie

10 min

10 min

9

Zatrucia, wstrząs, podtopienie

10 min

10

Wypadek komunikacyjny – zachowanie w miejscu zdarzenia

10 min

10 min

11

Urazy i obrażenia

20 min

10 min

12

Działanie wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka

10 min

13

Porażenie prądem i piorunem

10 min

Egzamin

RAZEM

2 h 20 min

1 h 40 min